Stockholm, 17 september 2022

Ärade utrikesminister,

Under natten till tisdagen 13 september 2022 gick Azerbajdzjan till angrepp mot Armenien. Flera byar och städer besköts med tungt artilleri. Den ständigt återkommande azeriska aggressionen mot områdena i Armenien har pågått enda sen eldupphöravtalet som tecknades 9 november 2020. Denna gång var beskjutningarna dock både intensivare och pågick under längre tid vilka resulterade i över 200 armeniska dödsoffer, bland dem många civila och barn. Utöver förlusten av oskyldiga liv har vi dessutom fått information om brutala krigsbrott som att skära av soldaternas ben och fingrar. Azerbajdzjan har vidare invaderat delar av områden i Armenien vid gränslinjen.

Armeniska riksförbundet har vid flera tillfällen framfört sin oro till utrikesministern över den fortsatta azeriska aggressionen och påpekat att det finns en överhängande risk för att konflikten eskalerar till ett fullskaligt krig. Den senaste utvecklingen bekräftar, om inte än mer stärker vår oro att Azerbajdzjans avsikt inte är att respektera och följa överenskommelserna i eldupphöravtalet utan Azerbajdzjan planerar att invadera delar av eller hela Armenien. Ett fullskaligt krig mellan Armenien och Azerbajdzjan i kombination med det pågående kriget i Ukraina kan ha förödande konsekvenser inte bara för drabbade regionerna utan även för oss i Sverige och resten av Europa.

I skrivande stund har Frankrike, Grekland, Indien, Iran, Irland, Norge och USA fördömt Azerbajdzjans senaste aggression och invasionsförsök. Till skillnad från aggressionerna 2020 som ledde till ett 44-dagars krig som slutade med tiotusentals dödsoffer från båda sidor är ländernas ledare snabba på att agera och medla i konflikten. Den senaste nyheten är att den amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi kommer att resa till Armenien för att agera som medlare i konflikten. Armeniska riksförbundet uppmanar Sverige att göra detsamma!

Armeniska riksförbundet i Sverige uppmanar svenska regeringen att:  

  • fördöma Azerbajdzjans militära angrepp mot Armenien sedan 13 september 2022
  • lyfta frågan i Europaparlamentet och fördöma invasionsförsöket med samma samlade kraft som i våras då Ryssland inledde en offensiv mot Ukraina
  • aktivt arbeta för att införa sanktioner mot Azerbajdzjan vid fortsatta angrepp och invasionsförsök av Armenien
  • fördöma de upprepade militära angrepp som Azerbajdzjan har utfört mot Artsach och Armenien sedan 27 september 2020.
  • arbeta för att Azerbajdzjan följer internationella konventioner och respekterar mänskliga rättigheter
  • fördöma den pågående förstörelsen av det armeniska kulturarvet i Artsach i enlighet med Europaparlamentet
  • agera med diplomatiska åtgärder för att stoppa aggressionen mot Armenien och Artsach, för att rädda människoliv och för att förbättra den humanitära situationen

 

Med vänliga hälsningar,

Katrin Hakopian
Ordförande, Armeniska riksförbundet i Sverige