Ärade justitieminister Morgan Johansson,

Sedan utbrottet av kriget 27 september, då Azerbajdzjan med stöd från Turkiet anföll Nagorno-Karabach, har både armenier och azerbajdzjaner runt om i världen hållit manifestationer, även här i Sverige. Medan armenierna krävde ett omedelbart stopp och en fredlig lösning har azerbajdzjaner, manat av regimerna i Turkiet och Azerbajdzjan, förordat våld och krig. Efter sex veckors våld, död och många begångna krigsbrott har konflikten nu mynnat ut i en humanitär katastrof för den inhemska armeniska befolkningen.

Under dessa manifestationer i Europa och Sverige har ultranationalistiska krafter i form av den turkiska gruppen Gråa vargar deltagit och manat till våld mot armenierna. I franska staden Lyon vandaliserades ett folkmordsmonument och en mobb gick på gator och skanderade ”vi letar efter er armenier”. Detta ledde till att Frankrike äntligen valde att bannlysa gruppen. Liknande bannlysning diskuteras nu i Tyskland.

Gråa vargarna är öppet antidemokratiska och förordar våld mot alla som anses som fientliga mot Turkiet. Gruppen är ansvarig för åtskilliga våldshandlingar och politiska mord riktade främst mot vänster-sympatisörer, kurder, armenier och andra minoriteter i Turkiet.

Vid flera tillfällen har man nu dokumenterat Gråa vargarnas närvaro under manifestationer genomförda av azerier i Sverige, senast i Malmö den 6 november 2020 där flera deltagare gestikulerar gruppens tecken. Detta skickar en klar signal till alla på båda sidor: den egna leden bejakar uppmaningen av våld medan den ska skrämma armenier och andra grupper till tystnad och lydnad genom att undergräva deras känsla av trygghet och säkerhet. Det skickar exakt samma budskap som en Hitlerhälsning.

I april 2016 höll man en manifestation på Sergels torg då Turkiska riksförbundets viceordförande Barbaros Leylani skanderade ”Död åt armeniska hundarna!” medan deltagarna applåderade. Leylani fälldes senare för hets mot folkgrupp. De Gråa vargarna fortsätter nu föra samma budskap om hat och våld med sina gester.

Armeniska riksförbundet i Sverige manar regeringen att ta en klar ställning till liknande grupper och se över möjligheterna att precis som Frankrike och Tyskland stoppa denna antidemokratiska grupps framfart.

Stockholm den 16 november 2020,

Armeniska riksförbundet i Sverige