Armeniska riksförbundet i Sverige

Stockholm, 15 juli 2020

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.armeniska.se

 

Pressmeddelande om Azerbajdzjans attacker mot Armenien

Armeniska riksförbundet i Sverige fördömer starkt de senaste dagarnas azeriska militära attacker mot Armenien som har resulterat i uppemot 16 döda, 12 azeriska och 4 armeniska. Sammandrabbningarna ses som en upptrappning av den långdragna konflikten om den armeniskbefolkade regionen Nagorno-Karabach i Kaukasus. Attackerna kommer knapp en vecka efter att Azerbajdzjans president, Ilham Alijev, kritiserade OSSE Minskgruppen som ansvarar för medlingsförhandlingarna i konflikten. Alijev skällde ut Minskgruppen för misslyckandet att nå en diplomatisk lösning och hotade istället med militärt ingripande.

Sammandrabbningarna som har nu pågått i tre dagar är de värsta sedan det korta krig som bröt ut i början av april 2016 och resulterade i flera hundra döda. Även då var det den azerbajdzjanska sidan som startade en offensiv på bred front mot försvarsställningarna i Nagorno-Karabach. Det bör påpekas att till skillnad från 2016, är de senaste attackerna med artillerield och drönare riktade direkt in mot Armenien.

Armeniska riksförbundet i Sverige kallar på Sveriges regering och det internationella samfundet att fördöma Azerbajdzjans aggression som går hand i hand med den hatiska retorik som regimen för mot Armenien och armenier i hela världen. Alijevs ökade diktatoriska regim är inte enbart ett uppenbart hot mot sin egen befolkning och deras demokratiska rättigheter utan har gång efter annan demonstrerat ren illvilja och fientlighet mot armenierna i Karabach, Armenien och i resten av världen. Detta bevisar än en gång att Karabach inte har någon trygg framtid i någon lösning som ställer området under Bakus styre utan Karabach-befolkningen måste få bestämma sin egen framtid. Detta är helt i linje med det senaste existerande förslaget hos Minskgruppen, de så-kallade Madrid-principerna från 2007, som bland andra fastställer Karabach-befolkningens rätt till självbestämmande genom en lokal folkomröstning om regionens framtida status. Detta är den enda vägen till en fredlig lösning på konflikten.