Armenien och Nagorno Karabakh

Armenien har en lång och rik historia. Armeniska riksförbundet i Sverige har sedan lång tid tillbaka ett samarbete med www.armenica.org. Vi rekommenderar er att besöka sidan för mer information om Armeniens historia. Vi har även tagit fram sidorna www.karabach.se och www.folkmordet1915.se som berör mer specifika delar. Här under finns en karta som visar hur Armeniens geografiska utbredning sett ut under historien. 

Armenien genom historien