Pressmeddelande
Armeniska riksförbundet i Sverige
Stockholm, 4 maj 2018
www.armeniska.se
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uppföljning av läget i Armenien och engagemangets betydelse

Som det har kungjorts tidigare så följer Armeniska riksförbundet i Sverige (ARS) noga händelseutvecklingen i Armenien och har uttalat sitt odelade stöd för demokratiska värderingar och en fredlig lösning på den pågående folkrörelsen i landet. Än är det hela inte över, men om allt löper som det verkar i nuläget kan man få ett propert avslut den 8 maj då parlamentet ska i den andra omröstningen välja en tillförordnat premiärminister tills ett extrainsatt allmänt val hålls inom en nära framtid.

Med det sagt vill ARS framföra sin förhoppning att den folkliga rörelsen som nu har ägt rum i Armenien inte stannar av utan fortsätter med samma kraft och fredliga maner mot en mer genomgående reformering av landet. Allra viktigast i nära framtid är att hålla ett transparent och rättvist val där folkets vilja och röst ska välja det kommande parlamentet och därmed landets styrande administration. Därefter börjar det riktigt svåra arbetet med att få bukt med en rad olika frågor, bland andra korruptionen, som har föranlett denna folkliga rörelse. En sak är klar: förväntningarna på konkreta och reella förändringar och förbättringar är på topp nu och den kommande administrationen, oavsett vem eller vilka partier den må bestå av, måste ägna sig helhjärtat åt ett gediget arbete att tjäna nationens väl och leva upp till dessa förväntningar.

ARS fortsätter att följa denna process och gör det vi kan för att stödja den, direkt och indirekt. Och på förekommen anledning så önskar vi som jobbar på frivilligt basis inom ARS att fler av er som finns där ute i den armeniska gemenskapen i Sverige ska vara med och hjälpa till. Vi gör vårt bästa för att kunna leva upp till de ansvar som har ålagts oss enligt våra stadgar, våra medlemmars krav och önskemål men också visavi svenska staten och Sveriges regler och bestämmelser angående organisationer så som vårt riksförbund. Det innebär faktiskt en hel del arbete som kräver tid och resurser.

För det mesta hinner vi mäkta med våra uppgifter, men ibland när flera stora händelser sammanfaller så som den gångna tiden så kan arbetet bli lidande på grund av resursbrist. Det är en självkritik som vi inte drar oss för att prata öppet om. Men även den biten kräver kvalificering och förtydligande. Kritik och åsikter är alltid välkomna, precis som i ett fungerande demokratiskt samhälle. Men precis som det som nu hände i Armenien, kräver ett fungerande demokratiskt samhälle även engagemang och deltagande. Saker och ting händer inte av sig själva bara för att man kritiserar och tycker till. Du måste vara med och hjälpa till också. Den handfull skara av personer som är engagerade i ARS och dess många olika roller och aktiviteter, stora som små, hinner helt enkelt med så många olika punkter som vår tid utanför våra ordinarie arbete, studier och familjeliv tillåter. Men fler medarbetare betyder inte enbart mer arbetskraft utan också mångfald i tycke och idéer, grunden för en sund och fungerande demokrati.

ARS har alltid välkomnat nya krafter och nya idéer så länge det finns även personliga resurser som kan förverkliga dessa idéer. Att stå utanför och kritisera, framföra idéer och förslag gör inte vårt arbete enklare när samma fåtal personer måste hantera en växande lista av idéer och uppkomna situationer. Tillsammans är vi starka och de senaste veckorna har bevisat att man kan åstadkomma fantastiska framgångar endast om man väljer att engagera sig. Åsikter om Armeniens situation och idéer för reformer fanns det gott om ända sen självständigheten 1991. Det som fattades var engagemang och vilja till deltagande och förändring. Detsamma gäller ditt engagemang i våra sakfrågor och arbetet inom ARS som trots allt består av individer som är intresserade av Armenien och armenier och deras relaterade frågor.

Armeniska riksförbundet i Sverige är grundad 1993 och är en paraplyorganisation bestående av armeniska föreningar och deras medlemmar. ARS arbete går ut på att knyta samman armenierna i Sverige, samordna deras aktiviteter, förenkla deras integration i svenska samhället samt verka för utökade och bättre relationer mellan Sverige och Armenien.