Pressmeddelande
Stockholm, 21 augusti 2014
Armeniska riksförbundet i Sverige
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.armeniska.se

Öppet brev till Peter Maurer, ordförande för Internationella kommittén för Röda Korset
Kopia till Röda korset i Sverige, Armenien och Azerbajdzjan, OSSE Minskgruppens ambassadörer, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, FN:s flyktingkommissarie, Amnesty International samt ledamöterna i Sveriges riksdag.

Oro med anledning av Karen Petrosyans död i azerbajdzjansk fångenskap

Vi skriver för att uttrycka vår djupa oro över den senaste Karen Petrosyans död i azerbajdzjansk fångenskap. Vi har starka skäl att tro att hans bortgång inte beror på ”sviktande hjärt- och lungfunktion” så som det angetts av myndigheterna i Baku, utan tortyr och misshandel.

Enligt alla oberoende källor var Petrosyan en oskyldig civilperson som av misstag vandrat in i Azerbajdzjans territorium nära hans gränsby Chinari den 7 augusti innevarande år.

Redan från början befläckades hans frihetsberövande med kränkningar av grundläggande humanitära normer och oroande tecken på misshandel. Bilder av honom som dras av två maskerade män i arméuniformer omedelbart spridits av myndigheterna i Azerbajdzjan (en grov kränkning av artikel 13, avsnitt 2 i den tredje Genèvekonventionen) med felaktiga påståenden om att han var medlem i en armenisk kommandoenhet. Morgonen därpå dödförklarades Petrosyan.

Tyvärr är detta tragiska fall inte en isolerad händelse. Flera oskyldiga civila som tagits tillfånga av Azerbajdzjan under de senaste åren har drabbats av ett liknande mönster av övergrepp, offentlig förnedring och till och med död. Bland dessa kan man nämna de tillfångatagna personerna Manvel Saribekyan och Mamikon Khojoyan, för att nämna de två senaste fallen.

Detta mönster av systematiska övergrepp gör genomförandet av ett effektivt och oberoende utredning av orsaken till Petrosyans död ännu viktigare. Vi vänder oss till dig för att se till att en ordentlig obduktion och utredning av trovärdiga anklagelser om kränkningar sker. Obduktionen ska bevittnas och verifieras av en internationell expert och den efterföljande informationen och dokumentationen av undersökningen ska göras tillgänglig i god tid för myndigheterna i republiken Armenien.

Vi vill även uppmana dig att använda ditt ämbete för att se till att Petrosyans kvarlevor omedelbart återlämnas till Armenien i överensstämmelse med internationell rätt. Det har gått mer än 10 dagar sedan hans död utan att myndigheterna i Baku har återfört kroppen hem. Vi misstänker att denna utdragna försening kan mycket väl kan vara för att dölja bevisen för tortyr och misshandel.