Bertil Bengtsson
Foto: Arne Hyckenberg, Dagen.se

Det var med stor sorg som Armeniska riksförbundet i Sverige nåddes av nyheten om Bertil Bengtssons bortgång. Han var en sann och engagerad humanist som ägnade större delen av sitt liv till att hjälpa flyktingar och invandrare i Sverige.

Han var även mån om spridningen av sanningen om folkmordet 1915 i Osmanska imperiet och stödde aktiv ett officiellt svenskt erkännande för att motverka den turkiska statliga förnekelsen. Tillsammans med dottern, Marie Starck, skrev han 2005 en bok om folkmordet i Turkiet ”Svärdets år. Om folkmordet på de kristna i Turkiet 1894-1922”.

Bertil kommer att saknas enormt och ihågkommas för hans stora hjärta, hans engagemang och arbete för humanism, mänskliga rättigheter och sanningen.

Armeniska riksförbundet i Sverige vill uttrycka sitt djupa deltagande i familjens förlust. Våra varma tankar går till hans familj och närmaste.