Pressmeddelande
Stockholm, 1 december 2014
Armeniska riksförbundet i Sverige
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.armeniska.se

Bolivia erkänner armeniska folkmordet och fördömer dess förnekelse

Den 26 november röstade Bolivias parlament enhälligt för ett erkännande av armeniska folkmordet och fördömande av dess förnekelse. Därmed är Bolivia en av de 25 internationella stater, parlament och organisationer, bland andra Europeiska parlamentet och FN:s Kommitté för mänskliga rättigheter som officiellt erkänt och fördömt förnekelsen av armeniska folkmordet 1915 i Osmanska imperiet. Beslutet fattades av parlamentets både kamrar och med utrikesdepartementets bifall.

Resolutionen uttrycker Bolivias ”solidaritet för armeniska folkets rätt att kämpa för sitt krav, skyddandet av mänskliga rättigheter och etableringen av sanning och rättvisa.” Vidare kungör man att Bolivia ”står fast vid sitt åtagande för mänskliga rättigheter, sanningen, rättvisa, solidaritet och fördömande av all förnekelse av folkmord och brott mot mänskliga rättigheter som har drabbat den armeniska nationen.”

Armeniska riksförbundet i Sverige applåderar bolivianska parlamentets och utrikesministeriets ställningstagande för sanning och rättvisa och ser fram emot att fler stater följer detta exempel, speciellt med tanke på att man världen över kommer att ihågkomma folkmordets 100-årsminne under hela 2015. Liknande erkännanden är precis som i Bolivias resolution inte tal om att skriva historia, utan om att bekämpa folkmordsförnekelse som bedrivs av den turkiska staten. Endast likvärdiga demokratiska stater kan förmå Turkiet att sluta med sin förnekelsepolitik.