Pressmeddelande
Stockholm, 4 augusti 2014
Armeniska riksförbundet i Sverige
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.armeniska.se

Azerbajdzjans agerande riskerar på nytt starta krig

Azerbajdzjans och Nagorno-Karabach försvar har de senaste dagarna drabbats samman med flera dödsoffer på båda sidorna som resultat. Azerbajdzjans militär har även under en längre tid beskjutit civilpersoner i regionen Tavush i Armenien. Uppgifterna är ytterst motstridiga från båda håll, men allt tyder på att sammandrabbningen i fredags var det värsta på länge och krävde minst tiotals offer. Mot bakgrund av händelseförloppet så kan man snart inte längre prata om en ”frusen konflikt”.

Armeniska riksförbundet i Sverige har vid flera tillfällen påtalat Azerbajdzjans krigsretorik i kölvattnet av den massiva uppbyggnaden av landets militär och provokationen av våld genom dödsskjutningar vid kontaktlinjen. Baku har helt enkelt valt att strunta i de existerande fredsförhandlingarna och vill omsätta sitt anskaffade vapenköp i försök att med våld återta Nagorno-Karabach.

Mycket tyder på att de pågående kriserna i Ukraina, Syrien, Irak och senast Palestina/Israel har sporrat Baku att ta tillfället i akt och testa armeniska försvarsförmågan inför en eventuellt storskalig krigsoperation. Detta scenario har påtalats sedan tidigare då Baku uppenbarligen har insett att fredliga förhandlingar och de existerande förslagen inom ramarna för OSSE Minskgruppens medlingsförslag inte gagnar Bakus intresse.

Bakus respektlöshet mot OSSE har dock tolererats under en längre tid till förmån för Azerbajdzjans gas- och oljeleveranser till Europa. Detta trots landets uppenbara auktoritära styre där OSSE själv (pressmeddelande 1 augusti 2014) kallade för ”hån mot demokratiska strävan”. Dagarna innan gick azeriska toppolitikern Novruz Mammedov till hårt angrepp mot Carl Bildt som hade beskrivit regimen i Baku som auktoritär.

Man har nu kallat till möte mellan Armeniens och Azerbajdzjans presidenter under 8-9 augusti i ryska Sotji för att försöka ”hitta en varaktig lösning” och kyla ner den nuvarande upptrappningen. Dock har liknande tidigare försök inte lett till något konkret resultat, främst för att medlingen är ytterst ytligt och icke-konkret samtidigt som man fortsätter att öppet sälja stora mängder vapen till Baku (både Israel och Ryssland men också Turkiet är leverantörer av vapen och militärutrustning till Azerbajdzjan). Armenien sitter samtidigt i rävsax på grund av konflikten och utsätts dels för ekonomiskt embargo av Azerbajdzjan och Turkiet, vilka har sedan länge utestängt Armenien från regionala projekt dels för politiskt. Det senare bevisades av Armeniens kovändning i elfte timmen i vintras, då man efter tre års förhandlingar med EU valde bort djupare samarbete med Europeiska unionen för den icke-existerande tullunionen med Ryssland. Detta påvisade tydligt hur beroende Armenien är av Ryssland och har väldigt litet manöverutrymme bland andra på grund av Karabach-konflikten och det behövda ryska militära stödet.

Armeniska riksförbundet har ständigt varnat för en liknande situation vi står inför idag, där EU kunde ha spelat en mer betydande roll för att desarmera hoten om en väpnad konflikt men valt att ignorera till förmån för energileveranser från Azerbajdzjan. Så länge man inte tvingar Baku till ett förhandlingsbord där även Karabach-befolkningen tillåts återigen att närvara vid och talar klarspråk mot den autoritära regimen i Baku så kommer Karabach-konflikten inte att få en lösning. Såvida man inte vill utöka listan av existerande krigszoner i Östeuropa och Mellanöstern så bör Sverige och EU ta resoluta steg för att förebygga och förhindra Bakus krigsupptrappning som kommer att leda till enorm förödelse och många dödsoffer vid ett eventuellt nytt krig om Nagorno-Karabach.

Mer om konflikten Nagorno-Karabach med bakgrund och analys finns på www.karabach.se

OSSE:s pressmeddelande om demokratins förfall i Azerbajdzjan: http://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/1902-azerbaijan-makes-mockery-of-democratic-aspirations-in-civil-society-crackdown-says-osce-pa-human-rights-chair

Novruz Mammedovs kommentar på Carl Bildts kritik: http://en.apa.az/xeber_baku_comments_on_carl_bildt___s_statements_214064.html