Till: Röda korset och Sveriges Utrikesdepartement                            

Stockholm, 30 november 2020

När eldupphöravtalet mellan Armenien och Azerbajdzjan den 9 november 2020 undertecknades fanns återlämnandet av krigsfångar högst upp på listan av handlingar som bland andra Röda korset skulle hjälpa till att förverkliga. Men tyvärr verkar de azeriska myndigheterna inte bara förhala denna överlämning, utan man har även tillfångatagit personer, både militära och civila, sen eldupphöret. Flera militärer har tillfångatagits när de skulle överlämna positioner under deras kontroll till azeriska styrkor medan även civila som har återvänt till sina hem har blivit bortförda.

Nu verkar man även använda dessa fångar som en sorts krigstrofé och för psykologisk krigföring. Med jämna mellanrum dyker det upp videoklipp av armeniska fångar som blir förödmjukade, slagna och trakasserade av azeriska soldater som filmar övergreppen och lägger upp på internet. Dessa handlingar är konkreta krigsbrott och brott mot flera internationella konventioner gällande behandlingen av krigsfångar och civilbefolkningen.

Armeniska riksförbundet i Sverige vill ansluta sig till andra organisationer som kallar på Röda korset och UD att intensifiera sitt arbete och trycket på de azerbajdzjanska myndigheterna för att snarast överlämna samtliga krigsfångar och respektera skyddet av de civila som nu befinner sig i områden under azerisk kontroll.

Med vänliga hälsningar,

Armeniska riksförbundet i Sverige