Armeniska kapellet, Övrejärva gård, Solna

 

Vilka planer har Solna för Armeniska kapellet på Överjärva gård?
Stockholm, 2020-06-16

Kommunstyrelsen i Solna har nyligen beslutat att riva en 1800-talslada på Överjärva gård och det finns planer för andra byggnader på gården. Under 1800-talet bodde armeniern Ohan Demirgian som stallmästare åt Karl XV på Ulriksdals slott. På Överjärva gård lät han bygga det som idag kallas Armeniska kapellet.

Turerna kring rivningen av ladan och planerna för övriga gården har satt igång många rykten och Armeniska riksförbundet i Sverige vill nu ha svar av Solna kommun om vilka planer man har för byggnaden som 2012 blev förklarad som ett byggnadsminne av Riksantikvarieämbetet.

Det har länge varit oklart vilka planer Solna kommun har för det Armeniska kapellet eller Vinterträdgården som byggnaden även kallas. Byggnaden har i många år stått tomt och oanvänt. Kommunen har genom åren gett lite olika besked om byggnadens öde. Det senaste som är sagt är att man vill kunna hyra ut byggnaden. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde som gör vi inte anser att byggnaden ska vara föremål för sådan verksamhet som riskerar medför slitage eller skada på byggnaden och vill ser gärna att man förtydligar hur man resonerar kring detta anser Armeniska riksförbundet i Sverige.

Utöver själva byggnaden är historien om Ohan Demirgian intressant. Att han var stallmästare åt Karl XV på Ulriksdals slott och hans roll i Sverige på 1800-talet är unik historia för den tiden. Det ger en intressant inblick i hur Sverige såg ut då men även hur relationen till andra länder och kulturer såg ut och hur det var att komma till Sverige på den tiden. Solna stad har här en unik möjlighet att lyfta en unik historia som visar på Sveriges tidiga internationella relationer och tidigare band till andra länder och kulturer.