Pressmeddelande
Armeniska riksförbundet i Sverige
Stockholm, 21 april 2018
www.armeniska.se
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Armeniska riksförbundet i Sverige (ARS) följer noga utvecklingen i Armenien i spåren efter utnämningen av f.d. presidenten Serzh Sargsyan till landets nya premiärminister. ARS är en partipolitisk obunden organisation och får därmed inte ta ställning för ett visst politiskt läger. Däremot värdesätter ARS de demokratiska värderingarna som vår egen organisation är baserad på och är grunden för Armeniens politik och samhälle. Det är i detta avseende som ARS känner sig förpliktigad att uttala sig om de pågående oroligheterna i Armenien.

De demokratiska grunderna och värdena är ytterst värdefulla och viktiga för Armenien och armenier av flera skäl. Det mest uppenbara är demokratins självklara roll som den moderna nationens norm och styrform. Men demokratins signifikans går betydligt längre än så för Armenien och armenier. Armenier och ARS förordar ständigt demokratins betydelse för både utvecklingen av Armenien men också dess plats i kärnfrågor så som erkännandet av armeniska folkmordet och Karabach-konfliktens lösning. Klämd mellan Turkiet och Azerbajdzjan, två länder med alltmer auktoritärt styre, har Armenien och armenier alltid lyft fram frågan om demokrati och rättvisa som våra största maktmedel som ska sättas emot militär makt och inkomster från olja och gas. Förverkar man demokratins trumfkort så förlorar man i princip allt förhandlingsmedel i konkurrens mot demokratiskt korrupta men ekonomiskt mäktiga grannar. Just därför angår Armeniens demokrati inte enbart Armeniens befolkning utan alla armenier.

Den senaste veckans demonstrationer i Armenien är bevisligen tecken på att det finns ett missnöje som riktar sig till det politiska etablissemanget och den uppförda kontinuiteten på ledarnivå. Även om liknande saker borde i den bästa av världar lösas genom demokratiska val och därmed de folkvaldas röster i parlamentet så är ändå vidden av demonstrationer, så länge de förs under fredliga förhållanden, tecken på positiv utveckling i en ung demokrati så som Armenien. I ljuset av händelseutvecklingen i regionen men speciellt i grannländerna Turkiet och Azerbajdzjan med speciella relationer till Armenien och armenier, följer inte enbart ARS och armenier, men hela världen det som sker i landet. Den väg landets regim, opposition och allmänhet väljer blir därmed en viktig vattendelare om vilken framtid man väljer för inte enbart landet utan nationen med en stor diaspora utspridd över hela världen.

Armeniska riksförbundet i Sverige har även vid tidigare liknande situationer, bland andra i mars 2008, känt sig manad att uttala sitt stöd för de demokratiska värderingarna så som yttrandefrihet och demonstrationsrätt för främjandet av demokratin i Armenien. Även idag kräver den rådande situationen att ARS ska mana till respekten av de demokratiska värderingarna och en fredlig och civiliserad interaktion mellan regering och opposition. Den 28 maj firar vi 100-årsminnet av etablerandet av en demokratisk armenisk republik i 1918, en drömlik stat som uppstod ur askan från folkmordet och ryska imperiets sönderfall. Armeniska riksförbundet i Sverige ser fram emot att kunna fira detta jubileum i full värdighet gentemot de värderingar som republiken skapades efter för 100 år sedan och som nuvarande republiken är en fortsättning av.