Idag hålls en minnesstund i Sveriges riksdag. Huvudtalare är folkrättsexperten och professor emeritus Ove Bring och professor Taner Akcam. Riksdagens talman Urban Ahlin kommer att hålla öppningstalet. Medverkande är riksdagsledamöter, inbjudna ambassadörer och ämbetsman samt medlemmar från olika riksförbund.