Stockholm, 27 mars 2022

 

Ärade utrikesminister, 

I skuggan av kriget i Ukraina fortsätter diktaturen Azerbajdzjan att bryta mot avtalet om eldupphör som tecknades med Armenien 9 november 2020. Det finns nu en överhängande risk för att Azerbajdzjan försöker få konflikten att eskalera till ett fullskaligt krig. Detta sker samtidigt som Baku aktivt vidtar åtgärder för att förvärra den humanitära situationen för den armeniska civilbefolkning.

Det har hänt flera allvarliga incidenter i området sedan avtalet om eldupphör 2020 och vägen till ett fredsavtal verkar lång. Ett exempel är det som hände under den gångna veckan då Azerbajdzjans militär gick in i ett område som tillhör staden Parukh i Nagorno-Karabach (Artsakh). Detta medförde att civila har tvingats evakueras från sina bostäder.  Det har även skett beskjutningar med granatkastare, drönare och andra typer av vapen och flera soldater har dödats de senaste dagarna. Azerbajdzjan har även förstört en gasledning som förser 100 00 armenier med gas. Vilket har förvärrat den humanitära situationen i området. Azerbajdzjans agerande kan inte beskrivas på annat sätt än systematiskt, välkoordinerat och att det följer ett tydligt mönster.

Enligt olika människorättsförsvarare, analytiker och experter är syftet att skapa ohållbara levnadsförhållanden för armenierna i området genom en psykologisk krigsföring som har som syfte att på sikt tvinga armenierna på flykt. Detta bör även sättas i en historisk kontext då 360 000 armenier tvingades fly från Azerbajdzjan mellan 1988-1993, enlig uppgifter från UNHCR.      

I en resolution från 11 mars 2022 fördömde Europaparlamentet Azerbajdzjans förstörelse av armeniska kulturarv i Nagorno-Karabach. Resolutionen kallar förstörelsen av armeniska kulturarv för att vara en del av ett ”bredare mönster av systematiskt, statssponsrat armenofobiskt och historierevisionistiskt hat mot armenier påskyndat av azerbajdzjanska auktoriteter, vilket inkluderar avhumanisering, glorifiering av våld och territoriella anspråk av Republiken Armenien”.

 

Armeniska riksförbundet i Sverige vädjar till den svenska regeringen genom utrikesministern att:  

  • fördöma de upprepade militära angrepp som Azerbajdzjan har utfört mot Artskah och Armenien sedan 27 september 2020.
  • arbeta för att Azerbajdzjan följer internationella konventioner och respekterar mänskliga rättigheter
  • fördöma den pågående förstörelsen av det armeniska kulturarvet i Artsakh i enlighet med Europaparlamentet
  • agera med diplomatiska åtgärder för att stoppa aggressionen mot Armenien och Artsakh, för att rädda människoliv och för att förbättra den humanitära situationen
  • aktivt arbeta för att införa sanktioner mot regimen i Azerbajdzjan om den fortsätter att bryta mot internationella konventioner

 

Med vänliga hälsningar,

Katrin Hakopian
Ordförande, Armeniska riksförbundet i Sverige