Tysklands Bundestag erkänner folkmordet

Foto: TT

Stockholm, 2 juni 2016

Idag röstade tyska parlamentets underhus, Förbundsdagen, för ett erkännande av folkmordet 1915 som riktades mot armenier och andra kristna minoriteter i Osmanska imperiet.

Armeniska riksförbundet välkomnar beslutet som är riktad främst mot Turkiets ihärdiga statliga förnekelse av sanningen. Tyska regeringen stod bakom beslutet trots flera hot från Ankara om olika sorters sanktioner och försämrade relationer mellan länderna. Armeniska riksförbundet är övertygad om att tysk-turkiska relationerna kommer knappast att skadas av denna bekräftelse, utan på sikt förstärkas i försvarandet av sanningen och rättvisa som grundläggande begrepp inom moderna demokratiska samhällen och statsbildningar. Erkännandet är av extra vikt med tanke på Tysklands relationer som bundsförvant till Osmanska imperiet under första världskriget och det faktum att Tyskland har nu öppet börjat diskutera sin roll i dåtidens händelser.