Նախագահ
Քաթրին Հակոբեան

Փոխնախագահ
Արամ Եանեկեան

Գանձապահ
Սերոբ Մարտիրոսեան

Քարտուղար
Պերճուհի Վարդանեան

Մամլո խոսնակ
Գարլեն Մանսուրեան