Նախագահ
Քաթրին Հակոբեան

Փոխնախագահ
Արամ Եանեկեան

Գանձապահ
Սերոբ Մարտիրոսեան

Քարտուղար
Համեստ Լաքլաքեան

Մամլո խոսնակ
Վահագն Աւետեան