Till alla våra medlemmar:

Sommaren och ledigheten är här. Den rådande situationen med den pågående pandemin gör att vi måste göra vissa anpassningar för att vara rädd om oss själva och alla andra runt omkring oss. Från och med den 13 juni kommer symtomfria personer att kunna resa inom Sverige. Trots det bör alla fortfarande vidta vissa försiktighetsåtgärder. Information om råd och bestämmelser inför sommaren och ledigheten hittar ni på Folkhälsomyndighetens hemsida.

I övrigt uppmanar vi alla medlemmar att följa nyhetsrapporteringar och de råd som ges av Folkhälsomyndigheten som ni kan läsa på svenska och många andra språk på deras hemsida.