Stockholm den 27:e april 2021

 

På Sveriges Regerings hemsida skriver Ann Linde följande:

När allt fler demokratier utmanas världen över måste Sverige fortsatt vara en stark och respekterad röst för fred, frihet och mänskliga rättigheter.

En självklar del i detta är att kalla saker vid sina rätta namn. Stå på rätt sida av historien. Stå upp mot de som förvränger och förvanskar historia. Stå upp för de som i generationer tvingats ut på flykt då deras efternamn kan utgöra livsfara. Förhindra att vidrigheter upprepas genom att dra lärdom av det förflutna.

När Linde, på det armeniska folkmordets minnesdag, kunde anslutit till länder såsom Frankrike, USA, Tyskland och Kanada och kallat folkmordet vid sitt rätta namn, valde hon istället att förminska det genom att i ett twitterinlägg hänvisa till folkmordet som ”massövergrepp”.

Det råder ingen tvekan kring vad som hände. Folkmordet vittnades och dokumenterades av utländska diplomater och missionärer - däribland svenska missionären Alma Johansson och amerikanska ambassadören Henry Morgenthau Sr. Raphael Lemkin, den polsk-amerikanska juridikprofessorn som myntade begreppet ’genocide’, använde folkmordet på kristna i Osmanska riket som exempel på vad det innebar. Det är, med andra ord, att betrakta som ett skolboksexempel på folkmord.

Hur kan man vara en stark och respekterad röst för fred, frihet och mänskliga rättigheter’ när man går en auktoritär ledares ärenden? Lindes moraliska kompass behöver lämnas in på lagning. Ordvalet var ett tydligt ställningstagande där Linde ställde sig på förövarens sida och därmed svek så många av oss vars familjer nästintill förintades. Hon valde sidan av ett statsöverhuvud vars primära uppgift tycks vara att tysta oliktänkande och förvränga historien. Hon följde inte sitt partis linje att kalla det ett folkmord och respekterade heller inte riksdagens beslut från 2010 om detsamma.

Varför viker du dig för Erdogans påtryckningar? Använd det begrepp som forskare, dina partikollegor och demokratiska ledare världen över enats om att använda i ett steg att förhindra att det inträffar igen – folkmord.

Tills du kommer med en rättelse saknar dina ord om mänskliga rättigheter trovärdighet och betydelse.

Med hopp om svar från utrikesministern,

Lena Vartanian, Aren Moosakhanian, Alex Mansourian, Lizmerly Tashjian, Andranik Safaryan och Micha Foss-Ghazarian för Armeniska Riksförbundets Ungdomskommitté