Hrant Dink             

Datum: Måndag 20 januari 2014
Tid: 18.00-19.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Nu är tiden inne för oss att hedra Hrant Dinks mångåriga och framstående gärningar så att de må aldrig falla i glömska.

Deltar i samtalet gör: Armeniens ambassadör, Armeniska riksförbundet samt olika kulturpersonligheter och representanter för organisationer med korta tal och ljusa minnen från Hrant Dinks verk. 

Vi skulle bli glada om du kunde vara med på minnesstunden och
kunde sprida vidare inbjudan till din omgivning.