Նախագահ
Քաթրին Հակոբեան

Փոխնախագահ
Գառլեն Մանսուրեան

Գանձապահ
Սերոբ Մարտիրոսեան

Քարտուղար
Արամ Եանեկեան

Մամլո խոսնակ
Վահագն Աւետեան